Aflæsning af vand 2023

Nu er det tid til aflæsning af vandforbruget for perioden fra 1. september 2022 og til nu.

Aflæsningen sker på samme måde som sidste år, hvor I sender et billede af jeres vandmåler til os. Til det har vi fået oprettet en særlig ”vand mail”, som I fremadrettet kun skal benytte til dette formål.
-derfor: Send et billede af vandmåleren med havenummer til: vand@haveforeningenskovlunden.dk senest den 10. september!

Herefter udarbejder vi vandregnskabet, sådan at vi afregner vand samtidig med den sidste kontingentindbetaling her i november 2023. Husk! Det bliver ikke som sidste år, hvor vi alle fik penge tilbage, da vi havde betalt forud – det har vi jo ikke i år! Så nu skal vi betale for perioden fra september sidste år og til nu.

Ole har lige læst hovedmåleren af, og vi har brugt cirka 2000 m3 vand, hvilket er 1000 m3 vand mindre end det nogenlunde stabile forbrug på 3000 m3 vi har haft de seneste år.