KØB & SALG

DREJEBOG TIL KØB OG SALG

Ved køb og salg af kolonihavehuse følger vi Kolonihaveforbundets retningslinjer og vurderingsregler. Reglerne indebærer bl.a., at det er haveforeningen, der står for salget.

Hvis du ønsker at sælge dit hus, så giv besked til formanden.

Når der skal findes en køber til kolonihavehuset, tilbyder vi først haven til de medlemmer, der står på den interne venteliste. Er der ingen interesserede her, sender vi dernæst en mail til de første fem på ventelisten og tilbyder dem at komme til en visning af hus og grund. Personen, der står øverst på ventelisten, har fortinsret til at købe, herefter tilbydes købet til nummer to på ventelisten osv.

Køber skal betale vurderingsprisen + kontingent til  Kolonihaveforbundet. Der er ikke administrationsgebyr for køber. Sælger betaler en afgift på 1.200 kr., for at få vurderet hus og have inden salg.

Efter at haveforeningen er blevet kloakeret, er mindsteprisen på en have ca. 100.000 kr.

VENTELISTEN ER LUKKET

Vi har en meget lang venteliste for køb af kolonihavehus. Når et hus bliver sat til salg, tilbyder vi det til den person, som har stået længst tid på ventelisten. Siden den 1. maj 2021, har vi valgt at lukke ventelisten, på det tidspunkt var der ca. 500 skrevet op til at købe et kolonihavehus. Ved seneste opdatering – i juni 2023 – er 350 fortsat på ventelisten.

Da der fortsat er mange på ventelisten og få havesalg pr. år, vil ventelisten være lukket i en længere periode fremover (dvs. år). Når bestyrelsen beslutter at åbne listen, bliver det annonceret her på hjemmesiden i god tid, så skriv venligst ikke til os for at spørge. På forhånd tak.

Er du allerede skrevet op, så kan du se din placering på ventelisten her.  Vi forventer at opdatere listen en gang om året ca. 1. juni. Se her hvordan vi behandler persondata i forbindelse med ventelisten.

For at forblive på ventelisten skal man hvert år:

  • betale 100 kr. mellem 1. januar og inden 1. april. Husk navn, efternavn og ventelistenummer på din indbetaling.
  • give besked om eventuel adresseændring / ændring af mobilnummer og mailadresse til info@haveforeningenskovlunden.dk

Vær opmærksom på, at hvis ventelistegebyret ikke betales rettidigt, betragtes ventelistepladsen som opsagt, og du udgår af listen uden yderligere varsel.

Der gælder desuden:

  • at medlemmer af Haveforeningen Skovlunden skal være bosiddende i Aarhus Kommune. Det gælder fra det tidspunkt, du bliver tilbudt at købe et kolonihavehus.
  • Ventelistebeviset kan ikke overdrages til andre og heller ikke arves.

DOKUMENTER

VEDR. KØB OG SALG

Kolonihaveforbundets hjemmeside kan du finde oplysninger vedr. køb og salg.