PRAKTISK

FÆRDSEL & PARKERING

I Skovlunden skal kørsel begrænses mest mulig. Der skal tages hensyn til gående og til børnene. Den maksimale hastighed er 10 km/t. Der må ikke parkeres på havegangene.

Parkering (se kort) må kun benyttes af foreningens medlemmer eller besøgende, der har ærinde i Skovlunden.

Du kan læse mere i Ordensreglerne  vedr. kørsel og parkering.

KORT OVER SKOVLUNDEN MED P-PLADSER:

Skovlunden p-pladser ligger i kanten af haveforeningen og må benyttes af haveforeningens medlemmer. De store parkeringspladser – afmærket på kortet med et P må også benyttes af besøgende i Skovlunden.

AFFALD OG KOMPOST

Ved have 92 er der opstillet nye affaldscontainere, så du kan sortere dit affald ligesom du gør derhjemme. Du kan hente grønne poser til madaffald og røde poser til tekstilaffald i Fælleshuset. Containerne er opstillet i perioden 1. april – 31. oktober. Benyt dem venligst.

Kompostpladsen har åbent  i perioden 1. april – 31. oktober. Her kan du komme af med overskydende jord, grene og planter. Storskrald skal afleveres sorteret i klare plastposer.

Du skal følge pladsmandens anvisninger.

Byggeaffald må ikke afleveres her, det kan bortskaffes til nærmeste genbrugsstation. Det gælder også fliser og toiletter.

KOMPOSTPLADSENS ÅBNINGSTIDER

Januar – Februar – Marts :
Lukket


April – Maj – Juni – Juli – August – September – Oktober:
Åbent alle dage hele døgnet!


November – December:
Lukket

HVEPSEBEKÆMPELSE

Du kan få hjælp til bekæmpelse af hvepse i dit kolonihavehus, hvis du kontakter Tommy (20 96 41 54). Egenbetalingen er kr. 75,-, haveforeningen betaler et tilsvarende beløb.

EL

Mange kolonihaver har fået indlagt el. Hvis du ønsker el indlagt, skal du aftale det med forsyningsselskabet KONSTANT.

VAND

Haveforeningen ejer i fællesskab hovedbrønden og vandledninger i vores stier – ind til vanduret i de enkelte brønde. Havemedlemmet ejer de vandledninger, der er ført i egen have.

Hver havelejer betaler for sit eget vandforbrug. Hvis vanduret er i stykker i din have, skal du straks melde det til bestyrelsen, der sørger for en udskiftning af vanduret.

Du kan her læse mere om vanduret, f.eks. hvordan du kan holde øje med dit vandforbrug og spotte eventuelle utætheder i dine vandledninger.