OPDATERING: DER ER FUNDET 4 LÆKAGER, DER KAN FORKLARE VANDFORBRUGET. VI AFBLÆSER DERFOR DEN VARSLEDE LUKNING AF VANDET TIRSDAG DEN 16/4 KL 10-12.

VI OPFORDRER FORTSAT TIL AT DE SOM ENDNU IKKE HAR ÅBNET FOR VANDET DENNE SÆSON, KONTROLLERER AT VANDURET TÆLLER, NÅR DER BRUGES VAND OG HOLDER OP IGEN, NÅR DER IKKE BRUGES VAND.

 

 DEN OPRINDELIGE NYHED:

Alle skal kontrollere deres vandur hurtigst muligt og inden på tirsdag d. 16/4!

Ole har observeret et uforklarligt vandforbrug og mistænker, at en eller flere kolonister har vand der står og løber – eksempelvis et defekt toilet, som tager vand i cisternen uafbrudt fordi flyderen har sat sig fast.
.
For at ingen ender med en uønsket stor vandregning, har vi brug for at alle, lukker for deres vandhaner og kontrollerer at eget vandur ikke tæller. Hvis dette er tilfældet, er det fint at lukke for vandet på hovedhanen i sin brønd og dernæst skal man straks skrive en mail til foreningsmailen;
.
Hvis årsagen til dette vandspild ikke findes senest mandag d. 15/4, vil Ole påbegynde nedlukning af vandforsyningen tirsdag d. 16/4 i tidsrummet 10-12. Han starter med vej 5, dernæst vej 4 opad og fortsætter indtil den vejstrækning hvor vandspildet / utætheden er erkendt.
.
Denne besked fremsendes også på mail og hjemmesiden. Opdateringer vil ske her på hjemmesiden.
.
Del gerne denne information med dine naboer, bagboer og dem du møder i Skovlunden
.
På vegne af bestyrelsen og mvh Elenore Petersen