Kære Alle

Der har været tvivl om, hvordan vi kan frostsikre vandrørene i vores huse i de haver, som har fået nye vandbrønde i 2022.

Vi har derfor afholdt et afklarende møde med Byggeriets VVS d. 22. december 2022 for at få forklaret systemet. Systemet er udført korrekt, idet metoden for tømning af vandanlægget blot er anderledes, Vi har derfor udarbejdet en vejledning, om hvordan tømning af det interne vandanlæg i haver med vandmålerbrønde for 2022, skal udføres.

Alle som har fået ny målerbrønd i 2022 bedes læse denne vejledning, idet vejledningen endvidere vil blive lagt på foreningens hjemmeside.
 
Vi har endvidere aftalt med Risskov VVS, at de møder op i marketenderiet onsdag 11. januar 2023 mellem 13.00 og 15.00 for at besvare spørgsmål til frostsikring af interne vandanlæg

Så kom endelig denne dag, hvis du har spørgsmål til frostsikring i dit eget hus.

Kloakudvalget skal generelt gøre opmærksom på, at det for alle haver gælder, at det er havelejerens eget ansvar at tømme det interne vandanlæg inden vinter, så der ikke sker frostsprængning af vandanlægget og ikke foreningens.
 
Til slut vil vi blot ønske alle et rigtig godt nytår 
 
På gensyn i 2023
 
Bedste hilsner 
 
Tone, Ole og Annemarie