Efter 1-årsgennemgangen af vandprojektet med Brdr. Møller begynder en ny fase, hvor vi sammen med Brdr. Møller søger at lokalisere den utæthed, vi ser i vandanlægget og derefter en løsning heraf.  
Det betyder, at der er lagt en plan sammen med Brdr. Møller for en fortsat gennemgang af anlægget, så derfor: 
 
I MÅ FORTSAT IKKE DREJE PÅ DEN UDVENDIGE HANE I MÅLERBRØNDEN !!
 
-og den indvendige hane kun, såfremt I har brug for at få pumpet det sidste vand af og ellers ikke.. Herefter skal I lukke den indvendige hane igen.
 
Kloakudvalg og bestyrelse forventer, at dette respekteres af alle !
 
Det er en meget lang proces og et stort arbejde primært for Ole i samarbejde med Brdr. Møller, der går i gang nu…, så hjælp os med, at vi kan komme i mål med at få kortlagt utætheden, så vi kan have et tæt vandanlæg, når vi kommer til foråret. 
 
Der kommer en ny status inden jul 
 
mvh Kloakudvalget