HJÆLP TIL AT FINDE LÆKAGE

Tone, Ole og jeg har i dag være ude for at tjekke vores  vandanlæg, da vi har kraftig formodning om, at vi har en utæthed i anlægget. Vi bruger nemlig pt. cirka 1000 liter vand pr. dag, hvilket er meget på denne tid af året. Det betyder en udgift for foreningen/havelejer på cirka 400 kr. pr. uge med de nye vandpriser.
Det er derfor meget vigtigt for os at konstatere, om det er en læk internt i en have eller på vores hovedanlæg.
Vi lukker for vandet for i år på fredag den 25. november 2023 om formiddagen, sådan at kloakudvalget lørdag morgen kan gennemgå vandanlægget for lækager.
Vi har i den forbindelse brug for jeres hjælp! 
 
Senest fredag den 25. november 2023 skal alle gøre følgende:
  • Lukke begge ventiler i målerbrønden ( dvs. håndtagene skal stå på vandret!)
  • Lade brønddækslet være åben og sætte låget omvendt på.På den måde kan vi se, at I har lukket ventilerne i målerbrønden
Når vi har tjekket vandanlægget skal vi nok lægge brønddækslerne på igen.
Håber I alle vil hjælpe med dette, da det har stor værdi for os!

TØM EGNE RØR FOR VAND

Vi anbefaler også, at du tømmer vandrørene i din have, så der ikke opstår brud i løbet af vinteren.

Bedste hilsner
Kloakudvalget
Tone, Ole og Annemarie