ÆNDRINGER I FORENINGSHUSET

Foreningshusudvalget har holdt to møder, og her følger en opdatering om indretningen og de første tiltag

Der er opsat et nyt, og mere strømbesparende, køleskab til drikkevarer. Det står i rummet ud til terrassen, så der er mulighed for at købe drikkevare via MobilePay i forbindelse med arrangementer. 

Desuden bliver der købt et whiteboard, som man kan benytte til at reservere foreningshuset. Whiteboardet kommer til at hænge på huset, præcis som det var tilfældet med tavlen til at reservere traileren. 

Nøgler til huset kommer til at ligge i en nøgleboks, og ved reservering skal man kontakte Emil (Have 144) via sms, som sender koden til nøgleboksen. Koden vil blive udskiftet løbende. 

Udvalget har fundet en lille gruppe, som skal bestemme, hvordan terrassen og lokalet ud til den skal indrettes. Gruppen mødes i Uge 18 og derefter bliver opgaverne fordelt mellem gruppen og Foreningshusudvalget. Planen er, at vi er helt færdige til pinsen. 

DRIFT AF BUTIKKEN

Det er et ønske fra både udvalget, og flere medlemmer i Skovlunden, at foreningshuset fortsat holder åbent med salg af vand, øl og kaffe, som vi kender det fra marketenderiet. Men det kræver nogen til at bestyre butikken.

Derfor vil udvalget gerne høre fra jer, om I er interesseret i at stå for salget en gang i løbet af sæsonen. Det er ikke et krav, at åbningstiderne udelukkende skal være lørdag formiddag som tidligere. Det er op til den enkelte at bestemme, hvornår der skal være åbent i løbet af ugen.

For at få budskabet ud til så mange som muligt, vil repræsentanter fra Foreningshusudvalget komme forbi jeres haver i de kommende weekender for at høre, om I er interesseret i at sælge øl, vand og kaffe en gang i sæsonen.

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil stå for salget en enkelt gang, eller to, kan du skrive en mail til Emil (Have 144), mailadressen: er Ravnen7@hotmail.com

…DESUDEN HJÆLP TIL TO OPGAVER

Derudover er der yderligere to poster, som skal bemandes.For det første er der brug for en opsynsmand, eller kvinde, som vil tjekke, at ordensreglerne er blevet overholdt, efter foreningshuset er blevet brugt. Her er det også tanken, at opgaven skal gå på skift. Så har du mod på en uge, eller mere, hører vi gerne fra dig. 

For det andet skal vi have forsyninger til foreningshuset, det drejer sig i første omgang om øl, sodavand og kaffe. Håbet er, at nok vil melde sig til at danne en lille gruppe, der kan holde opsyn med beholdningen og købe ind i tide.  

BRÆTSPIL EFTERLYSES

Til slut har vi en sidste efterlysning, som drejer sig om brætspil til foreningshuset. Så hvis I har ét i overskud, tager vi meget gerne imod det. 

I alle tilfælde skal du skrive til Emil (have 144), mailadressen er: Ravnen7@hotmail.com

De bedste hilsner

Foreningshusudvalget

 

Og fra Annemarie:

PS! Skovinfo med opfølgning på generalforsamlingen, status for udvalgene, udestående arbejder fra Brdr. Møller og hvad der ellers rør sig,  kommer  næste weekend, idet bestyrelsen har møde på onsdag. 

PPS! 

Til jer som har skrevet til os om manglende beplantning, så ved vi det godt, for I står på listen fra tidligere, så det følger vi op på, når vi taler med Brdr. Møller.