Hækklipning

Senest den 15. september er det tid for, at hække skal være klippet og beskåret i højden for anden gang i år. Mange hække er godt på vej til at blive højere end de max. 160 cm, som er den tilladte grænse sat af Århus Kommune – så medbring din tommestok, når du nu alligevel skal i gang!

Derefter går Ordensudvalget den anden tur rundt i haveforeningen.
Udover hække, invasive planter etc., vil vi også have opmærksomhed på høje træer. Er dine træer højere end 6 m, er det derfor nu, du skal sætte gang i beskæringen. Undtaget er de træer over 6 meter i de haver, som vi har talt med herom, idet vi afventer kommunes vurdering af om, hvorvidt de er bevaringsværdige.

Brændstofdrevne maskiner er tilladt fra og med den 1. september. God arbejdslyst!